Laatste rappelbrief versturen

Leveren leners ook na 3 maal rappelleren hun boeken niet in? Als laatste ‘redmiddel’ kunt u leners een ‘Laatste Rappelbrief’ sturen. De Laatste Rappelbrief kan 1 dag na het versturen van Rappel 3 verstuurd worden.

Voor de Laatste Rappelbrief moet u dus een apart rappelbriefontwerp maken. De inhoud van deze brief is anders dan die van Rappelbrief 3. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de Laatste Rappelbrief  als factuur op te maken, waarin u het geleende materiaal in rekening brengt (zie ‘Rappelbrieven ontwerpen’).

De ‘Laatste Rappelbrief’ kunt u slechts één keer versturen. Leners ontvangen daarna geen rappel meer! Print u, voor het versturen van de laatste rappel het rappeloverzicht hiervoor uit, dan kunt u aan de hand van het rappeloverzicht bijhouden of het geleende materiaal alsnog ingeleverd of vergoed is.


T p
Als u de Laatste Rappelbrief wilt versturen dan moet u dit doen voordat u Rappel 3 verstuurt. Verstuurt u eerst Rappel 3 dan komt niemand meer in aanmerking voor de Laatste Rappelbrief. 


T p
De functie Laatste Rappelbrief kan aan het eind van het schooljaar gebruikt worden voor het versturen van een rekening aan leners die één of meer exemplaren, ondanks herhaalde herinneringen, niet ingeleverd hebben.

Leners automatisch op de attentielijst plaatsen

Leners die het geleende materiaal ook na diverse rappelbrieven niet inleveren kunt u automatisch op de Attentielijst laten plaatsen. 

  1. Kies Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen | Tabblad Rappelleren
  2. Vul bij Lener automatisch op Attentielijst na rappel … in na hoe vaak rappelleren de lener op de Attentielijst moet worden geplaatst.

Als de lener de boeken weer heeft ingeleverd of verlengd, dient u de lener handmatig van de Attentielijst af te halen