Borgsom/Contributie

Als u uw leners een borgsom of contributie wilt laten betalen voor het lenen van de boeken dan kunt u dat hier bijhouden.

Stel eerst bij de voorkeursinstellingen in dat u van deze optie gebruik wilt maken: zie 'Voorkeursinstellingen Tabblad Borgsom/Contributie’.

Zodra u dit heeft ingevuld zal bij elke leerling die de borgsom of contributie nog niet heeft betaald een melding op het scherm komen (tijdens het uitlenen).


T p

Kopieer de lenerscode van de lener waarvan de borgsom of contributie verwerkt moet worden


Als een leerling de borgsom/contributie wil betalen, kunt dit als volgt invullen:

  1. Kies Aura UitleenAdministratie | Bestandsbeheer | Borgsom/Contributie
  2. Klik op de knop Nieuw
  3. Vul de lenerscode in (of plak de gekopieerde lenerscode)
  4. Controleer de betaaldatum
  5. Klik op de knop Opslaan

Bij deze lener zal nu geen waarschuwing meer komen dat hij de borgsom/contributie nog niet heeft betaald.

Overzicht van de leners die de borgsom of contributie wel/niet betaald hebben


  1. Kies Aura UitleenAdministratie | Bestandsbeheer | Borgsom/Contributie
  2. Sorteer de lijst op Betaaldatum, maak eventueel subsorteringen op Klas en Naam
  3. Gebruik het filter om bijvoorbeeld alleen maar records van dit schooljaar te zien.

Zie onderstaand voorbeeld.


 

Voorbeeld van het filter dat hier is gebruikt:

Zie ‘Keuzelijsten’ voor meer informatie over het sorteren en filteren van keuzelijsten.

Na afloop van een contributie-jaar kan een zelf ingestelde periode per klas ingesteld worden met per klas een zelf in te stellen bedrag. Bij de records van de vorige contributie-periode wordt het vakje Actief dan automatisch uitgevinkt.

Ook is het mogelijk om de contributie-status voor een klas in een keer te wijzigen in betaald.