Eén exemplaar verwijderen

Als een boek (of ander materiaal) is afgeschreven of zoekgeraakt dan wilt u dit uit uw catalogus verwijderen. Als u meerdere exemplaren van deze titel heeft, waarvan u er maar één wilt verwijderen kiest u ‘Exemplaar verwijderen’:


  1. Kies Aura Catalogus | Documentbeheer | Verwijder exemplaar
  2. Vul de barcode in van het te verwijderen exemplaar
  3. Vul eventueel een reden in waarom u het exemplaar verwijdert.
  4. Klik op de knop OK


Het exemplaar is nu verwijderd.

Exemplaren die zijn uitgeleend via de Aura UitleenAdministratie kunnen niet worden verwijderd. Neem het exemplaar eerst in. 

Het verwijderde exemplaar wordt bijgeschreven in het bestand ‘Verwijderde documenten’, zie hieronder.