Tabblad Borgsom/Contributie

Periode en bedrag borgsom/contributie
Als u uw leners een borgsom of contributie wilt laten betalen voor het lenen van de boeken dan kunt u dat hier instellen.


  1. Kies Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen | Tabblad Borgsom /Contributie
  2. Vul de periode in waarover de borgsom/contributie moet gelden
  3. Vul de hoogte van de borgsom/contributie in
  4. Geef aan of u tijdens het uitlenen al dan niet een melding op het scherm wilt zien als de lener de borgsom of contributie nog niet heeft betaald. 
    Als u dit aanvinkt komt tijdens het uitlenen de melding ‘Heeft borgsom/contributie nog niet betaald’ op het scherm.
  5. Klik op de knop Opslaan


Zie ook ‘Borgsom/Contributie’.