Wijzigingen in update versie 7.04


Aura Catalogus

Bij het toevoegen via Aura NBD/Biblion wordt het eerste genre als hoofdgenre toegevoegd aan de catalogus in plaats van het tweede.


Bij Managementboek is de knop “Documentbeheer” toegevoegd, zodat na toevoegen van de titelbeschrijving aan de catalogus, direct documentbeheer voor de toegevoegde document opgevraagd kan worden


Het winkelmandje in collectiewijzer werd niet altijd op alle schermen getoond. Dat is verbeterd.

Via de Collectiewijzer is het ook mogelijk om voorstellen voor ontbrekende E-pub’s op te vragen


Aura Uitleen Administratie


Bij Rappelleren / mailing is een knop pushbericht en tekstveld toegevoegd, waarmee de tekst van de mailing ook gepusht kan worden; per klas.


Aura Online Zoeken


Op verzoek van een klant werd de zoekopdracht vast gehouden bij Uitgebreid zoeken. Dit werd door andere klanten als hinderlijk ervaren en is aangepast.


Voor het Zoeken in de catalogus van een gekoppelde Openbare Bibliotheek werkt de koppeling met KB nu met nieuwe beveiligingsstandaard


Helpteksten


De helpteksten zijn vernieuwd. 

Het grootste voordeel is dat aanpassingen makkelijker en sneller opgenomen kunnen worden.


Aura Library app


Bij sommige klanten verscheen “Reserveer” bij een E-pub in plaats van “Leen e-book”. Dat is opgelost.

Aura Streaming

De grote van te uploaden E-pubs is verhoogd


Zelfservice


Door de URL te wijzigen was het mogelijk om op een scherm van Aura Online beheer te komen. Omdat er dan niet ingelogd was, had men geen toegang tot opties, maar dit is wel afgevangen.

Algemeen

Beveiligingsupdate TLS en Selfservice