Wijzigingen in update versie 7.03


Aura Catalogus


Titelbeschrijvingen van Informatieboekjes worden zowel op basis van EAN- als op basis van ISBN-nummer gevonden door een doorschakeling, die toegevoegd is. 


Wanneer een ISBN-nummer niet gevonden wordt in het Aura NBD/Biblion titelbestand wordt automatisch ook Management.nl voor dat ISBN-nummer doorzocht.


Bij activeren van "Wachtwoord vergeten" vanuit Aura Online of Aura Online Zoeken, wordt nu een e-mail verstuurd met een link waar een nieuw wachtwoord aangemaakt kan worden. Er worden dus geen wachtwoorden meer verstuurd per mail. 


Aura Online Zoeken


Via Systeemonderhoud – Voorkeursinstellingen – Aura Online Zoeken is het mogelijk om Exact zoeken aan te vinken. Daarmee verschijnt deze optie, die nog wel door de lener, bij elke zoekactie apart aangevinkt moet worden.


Als onzichtbaar in OPC aangevinkt is bij een document, werd de afbeelding nog wel getoond bij “Misschien is dit ook iets voor jou”. Dit is verbeterd.


Via Systeemonderhoud – Voorkeursinstellingen – Aura Online Zoeken is het mogelijk om de carrousel met aanwinsten en themalijst uit te schakelen.


Het opnemen van een link en verplaatsen van een afbeelding in een tegel van de homepage is verbeterd.


Attenderingen kunnen ook via Mijn Aura Space door de lener zelf ingevoerd worden. Bij attenderingen is een verbetering uitgevoerd, zodat er beter rekening gehouden wordt met de dagen, die de gebruiker aangegeven heeft voor het ontvangen van mail/push 


Zelfservice


Nadat de lenerspas gescand is kunnen meerdere boeken na elkaar gescand worden. Lener zou dan zelf op uitlenen moeten klikken om het scannen voor de volgende lener beschikbaar te stellen. Als dit niet gebeurt wordt het scherm na 30 seconden inactiviteit automatisch ververst.