Uitlenen

Voor het registreren van een uitlening hoeft u slechts twee gegevens vast te leggen: 1) wie en 2) welk boek:

  1. Kies UitleenAdministratie | Uitleenbeheer | Uitlenen
    U ziet het Uitleenscherm zoals afgebeeld in figuur 10-1.
  2. Lees de barcode op de lenerspas of de scanlijst met de barcodescanner
  3. Lees de barcode op het boek met de barcodescanner


Figuur 10-1: Voorbeeld van het UitleenschermTp
Controleert u, na het scannen van de barcode van het uitgeleende item nog even of de juiste gegevens (naam en titel) op het scherm staan en of het groene vinkje me "Succesvol uitgeleend" verschijnt. Dan weet u zeker dat de uitlening juist geregistreerd is.


T
Heeft u een pasje van de ene lener gescand en wilt u iets uitlenen aan een andere lener? Druk dan op de knop Escape. Het vorige pasnummer wordt dan gewist en u kunt het nieuwe pasnummer scannen.


Werkt u met Aura Junior, dan kunt u leerlingen en leerkrachten zelf uit laten lenen via de Selfservice.

Voor het instellen daarvan zie Tabblad Aura Junior