Tabblad Aura Junior

Dit tabblad is alleen beschikbaar voor Aura Junior.


Selfservice

Naast de instellingen die vergelijkbaar zijn met de instellingen voor Aura Online Zoeken kunt u hier kiezen voor het activeren van de Menuoptie 'Uitlenen/Innemen' (selfservice).
Hiermee wordt een extra tabblad zichtbaar voor het uitlenen/innemen van exemplaren door de lener zelf.

Door te kiezen tussen uitlenen of innemen en de lenerspas en het te lenen item te scannen (bij innemen alleen het geleende item) kan de lener de uitlening zelf registreren. 

Let op: het gaat hier alleen om het registreren. Er worden geen controles uitgevoerd, dus niet of een titel gereserveerd is of een exemplaar te laat ingenomen wordt, hoeveel exemplaren al door de lener geleend zijn enz.


Toegangscode

Toegang tot de optie uitlenen/innemen kan verkregen worden d.m.v. de Toegangscode. Een code van 5 cijfers die u hier zelf kunt wijzigen en opslaan.

Door het vakje "knop Uitloggen niet tonen" aan te vinken kunt u regelen dat het scherm op uitlenen/innemen blijft staan en de toegangscode dus niet opnieuw ingevoerd hoeft te worden. 

Het werkstation kan dan alleen voor de Selfservice gebruikt worden.