Toelichting bij de uitleencriteria tabellen

Maximale uitleen
In deze kolom geeft u aan hoeveel items een lener maximaal tegelijk in zijn bezit mag hebben van de betreffende materiaalsoort of categorie. In bovenstaand voorbeeld mag iemand dus maximaal één videoband tegelijk in zijn bezit hebben en maximaal twee items uit de categorie Duits.


Boete per dag
In deze kolom geeft u aan hoeveel boete er moet worden berekend als het item te laat wordt ingeleverd of verlengd. Vakantiedagen en sluitingsdagen worden niet meegerekend bij het berekenen van de boete.

Als het bedrag bij Uitleencriteria per categorie en per materiaal voor een bepaald exemplaar verschillen zal de hoogste boete berekend worden.


Uitleentermijn
In deze kolom geeft u aan hoe lang een item mag worden geleend (in dagen). Als u boeken 3 weken wilt uitlenen dan vult u hier 21 dagen in (onafhankelijk van het aantal openingsdagen per week).


Verlengtermijn
In deze kolom geeft u aan met hoeveel dagen de uitleentermijn van een item mag worden verlengd. Als de uitleentermijn van een bepaalde materiaalsoort of categorie niet mag worden verlengd vult u hier 0 in.


Welke uitleen- of verlengtermijn kiest Aura?
U kunt dus op vier plaatsen de uitleen- en verlengtermijn invullen: in de materiaaltabel, in de categorietabel, in de lenerscategorietabel en in de Voorkeursinstellingen. Wanneer wordt welke waarde gekozen?

Bij de berekening van de retourdatum kijkt Aura naar alle drie de waardes van de uitleencriteria. Als een van de waardes afwijkt dan kiest Aura voor de kortste termijn. 


Bijvoorbeeld:

Termijn per Materiaal

Termijn per 

Categorie

Termijn per

Klas/Materiaal

Aura berekent:

21

14

21

14 dagen

35

21

21

21 dagen 

7

21

21

7 dagen

14

2

21

2 dagen

21

21

28

28 dagen


Figuur 12-3: Voorbeelden bij de bepaling van de uitleen- of verlengtermijn van een bepaald document. 


Voor het maximale aantal te lenen titels en het boetebedrag geldt een overeenkomstige berekening.

Als u met Lenerscategorieën werkt, heeft de waarde die is ingevuld in de tabel van de lenerscategorie voorrang op alle andere waarden.


Op het uitleenscherm wordt de verwachte retourdatum berekend aan de hand van het aantal dagen dat ingesteld staat bij de voorkeurinstellingen: Zie Tabblad Uitleeninstellingen

De werkelijke retourdatum wordt echter berekend aan de hand van de uitleencriteria.