Toelichting bij de uitleencriteria tabellen

Maximale uitleen
In deze kolom geeft u aan hoeveel items een lener maximaal tegelijk in zijn bezit mag hebben van de betreffende materiaalsoort of categorie. In bovenstaand voorbeeld mag iemand dus maximaal één videoband tegelijk in zijn bezit hebben en maximaal twee items uit de categorie Duits.


Boete per dag
In deze kolom geeft u aan hoeveel boete er moet worden berekend als het item te laat wordt ingeleverd of verlengd. Vakantiedagen en sluitingsdagen worden niet meegerekend bij het berekenen van de boete.

Als het bedrag bij Uitleencriteria per categorie en per materiaal voor een bepaald exemplaar verschillen zal de hoogste boete berekend worden.


Uitleentermijn
In deze kolom geeft u aan hoe lang een item mag worden geleend (in dagen). Als u boeken 3 weken wilt uitlenen dan vult u hier 21 dagen in (onafhankelijk van het aantal openingsdagen per week).


Verlengtermijn
In deze kolom geeft u aan met hoeveel dagen de uitleentermijn van een item mag worden verlengd. Als de uitleentermijn van een bepaalde materiaalsoort of categorie niet mag worden verlengd vult u hier 0 in.


Welke uitleen- of verlengtermijn kiest Aura?
U kunt dus op vier plaatsen de uitleen- en verlengtermijn invullen: in de materiaaltabel, in de categorietabel, in de lenerscategorietabel en in de Voorkeursinstellingen. Wanneer wordt welke waarde gekozen?

Bij de berekening van de retourdatum kijkt Aura naar alle drie de waardes van de uitleencriteria. Als een van de waardes afwijkt van de standaardtermijn (uit de VoorkeursInstellingen) dan kiest Aura voor de kortste termijn. Als bij het uitlenen van een bepaalde titel zowel de termijn in de materiaaltabel als de termijn in de categorietabel afwijkt van de standaard termijn dan wordt gekozen voor de kortste termijn.


Bijvoorbeeld:

Termijn in Materiaaltabel

Termijn in Categorietabel

Termijn in Voorkeursinst.

Aura berekent:

21

14

21

14 dagen

35

21

21

21 dagen

7

21

21

7 dagen

14

2

21

2 dagen


Figuur 12-3: Voorbeelden bij de bepaling van de uitleen- of verlengtermijn van een bepaald document.


Voor het maximale aantal te lenen titels en het boetebedrag geldt een overeenkomstige berekening.

Als u met Lenerscategorieën werkt, heeft de waarde die is ingevuld in de tabel van de lenerscategorie voorrang op alle andere waarden.