Termen in de keuzelijst wijzigen

U kunt natuurlijk ook termen in de keuzelijst wijzigen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk in de hele catalogus doorgevoerd.


Bijvoorbeeld:
U heeft een typefout ontdekt in de naam Carmigelt, Simon. In de keuzelijst van auteurs zoek u deze naam op en herstelt de fout: Carmiggelt, Simon.

Als u deze fout pas laat ontdekt en al tien boeken van Carmiggelt fout heeft ingevoerd, dan wordt deze fout in één handeling verbeterd. Aura voert de wijziging automatisch bij alle tien de documenten door.

Staat Carmiggelt, Simon al in de keuzelijst, dan worden de items samengevoegd: het aantal keren gebruikt zal dan, na het samenvoegen, het totaal zijn van het totaal van de afzonderlijke items van voor het samenvoegen.

Zo kan ook een categorie ENG samengevoegd worden met ENGE en genre Avontuur met Avonturenroman enz.


Of:

U wilt de niveauaanduiding ‘4-6 VWO’ wijzigen in ‘Bovenbouw’. 

  1. Kies Aura Catalogus | Bestandsbeheer | Keuzelijsten
  2. Klik in de linker kolom op de knop Niveau
  3. Selecteer het niveau dat u wilt wijzigen
    In dit voorbeeld ‘4-6 VWO’
    (Raadpleeg ‘Keuzelijsten’ voor zoeken en selecteren in keuzelijsten)
  4. Breng de wijziging aan, ‘Bovenbouw’ in dit voorbeeld
  5. Klik op de knop Opslaan


In één handeling wordt nu bij alle betrokken documenten het niveau ‘4-6 VWO’  vervangen door ‘Bovenbouw’. 


Het wijzigen van termen in andere keuzelijsten gaat op vergelijkbare wijze en wordt daarom niet nader toegelicht. Het wijzigen van trefwoorden wordt wel in een aparte paragraaf nader uitgelegd. Zie ‘Trefwoorden wijzigen’.