Tabblad Mailserver

Bij Voorkeursinstellingen | Tabblad Mailserver kan een eigen smtp server worden gedefinieerd.

  1. Kies Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen | Tabblad Mailserver
  2. Vul de juiste gegevens in *
  3. Kies Opslaan (links onderaan niet vergeten!)
  4. Vul uw eigen e-mailadres in en kies Verzenden om te testen of het verzenden met deze instellingen werkt


Op het scherm wordt aangegeven of dit is gelukt of niet, en de mail moet dan in de  mailbox verschijnen.

Mocht het niet lukken vink dan de optie "Gebruik deze mailserver" weer UIT en dan Opslaan!


 

Aandachtspunten:

  • Username en password van de smtp server.
  • In het geval van Office365 moet de username waarschijnlijk hetzelfde zijn als het E-mailadres dat bij VI | Algemeen staat, tenzij de systeembeheerder dat binnen Office365 anders heeft geregeld.
  • Port is vrijwel altijd 587, maar kan ook 25 of 465 zijn.
  • SSL is beveiligde verbinding, het is zeer aan te raden om die te gebruiken (standaard aangevinkt)