Plank Klaar Koppelen

Met deze functie kunt u complete titelbeschrijvingen uit het NBD|Biblion bestand downloaden en automatisch toevoegen aan uw catalogus. U kunt zo dus titelbeschrijvingen overhevelen naar uw eigen catalogus, zonder dat u veel tijd en moeite moet stoppen in het maken en bedenken van bijvoorbeeld samenvattingen en trefwoorden. U gebruikt het NBD|Biblion bestand dan als bron van titelbeschrijvingen.


De in Aura Online Beheer via de collectiewijzer gekochte boeken kunnen door het scannen van de barcode van NBD|Biblion, aan de binnenkant van de achterkaft, ingevoerd worden.

Ook de via de webshop van NBD|Biblion gekochte boeken kunnen via Plank Klaar Koppelen ingevoerd worden, mits de klantcode gekoppeld is.


Let op eventuele meldingen na het scannen, want deze optie heeft meer restricties dan het toevoegen via Aura NBD|Biblion.


Zie ook Voorkeursinstellingen voor downloaden uit NBD/Biblion titelbestand voor uitleg van de Voorkeursinstellingen


Er wordt gecontroleerd op aanwezigheid van een exemplaar met hetzelfde barcode-nummer.

De melding “Barcode bestaat al!” verschijnt dan. 


M.b.v. de knop "Documentbeheer" kunt u eventueel doorlinken naar het toegevoegde document.