Items toekennen aan itemgroepen                                                               

Als u een of meerdere itemgroepen heeft aangemaakt kunt u items gaan toevoegen aan de groepen. 


  1. Kies Beheer | Items
  2. Klik op Nieuw en vul de gegevens in
  3. Vul een omschrijving in voor het item en selecteer in welke itemgroep u het item wilt onderverdelen


Met Volgorde kunt u regelen in welke volgorde de items tijdens het plannen in de lijst komen te staan. 

Actief geeft aan of het item zichtbaar is tijdens het plannen. U kunt een bepaald item hiermee dus ook tijdelijk “uitschakelen” of “blokkeren”. 

Eventueel kunt u een ander Icon koppelen aan het item. Standaard is het icon gekoppeld van de bijbehorende itemgroep. 

U hoeft de items niet een voor een aan te maken als u een serie items heeft. Kies in dat geval de optie snel items toevoegen. Selecteer een itemgroep, vul een tekst in, bijv. “Laptop” en geef aan welke nummerreeks u daaraan wilt toevoegen. Met Preview kunt u eerst controleren wat het resultaat is. 


Let op: als u een item wilt verwijderen, vink dan eerst het vakje bij actief uit.


T p 

Plaatst u niet meer dan 20 items in één itemgroep. Dit om te voorkomen dat het planbord onoverzichtelijk wordt. Bijvoorbeeld itemgroep PC’s 1 PC 1 t/m 20 Itemgroep PC’s 2 PC 21 t/m 40 enz.


T p 

M.b.v. de knop "Meer info" kunt u informatie toevoegen voor het geselecteerd item. Bijvoorbeeld in reparatie, service contract enz.