Tijdsblokken toekennen aan itemgroepen

Als u een of meerdere itemgroepen heeft aangemaakt kunt u tijdsblokken toevoegen aan de groepen. 


  1. Kies Beheer | Tijdsblokken
  2. Klik op Nieuw en vul de gegevens in
  3. Vul een omschrijving in voor het Tijdsblok en selecteer in welke itemgroep u het item wilt onderverdelen


Vul een omschrijving in voor het tijdsblok en selecteer aan welke itemgroep u het tijdsblok wilt toekennen. 

Met Starttijd en Eindtijd kunt u regelen in welke volgorde de tijdsblokken worden getoond tijdens het plannen. Belangrijk is dat u hier “echte” tijden invult. 

Actief geeft aan of het tijdsblok zichtbaar is tijdens het plannen. U kunt een bepaald tijdsblok hiermee dus ook tijdelijk “uitschakelen”. 


Let op: als u een tijdblok wilt verwijderen, vink dan eerst het vakje bij actief uit.


T p 

U hoeft de tijdsblokken niet een voor een aan te maken als u een opeenvolgende serie tijdsblokken heeft. Kies in dat geval de optie snel tijden toevoegen. Selecteer een itemgroep, vul begintijd en eindtijd in en een interval in minuten. Met Preview kunt u eerst controleren wat het resultaat is. Ook kunt u een tijdsindeling van een bepaalde itemgroep kopiëren naar een andere itemgroep. Opmerking: als u een tijdsblok wilt verwijderen, zet dit dan eerst op niet actief.