Itemgroepen aanmaken

Itemgroepen vormen de basis van uw Aura Planning. Hiermee kunt u alle items overzichtelijk onderverdelen in groepen. Voor elke groep kunt u een tijdsindeling aanmaken. 


  1. Kies Beheer | Itemgroepen 
  2. Klik op Nieuw en vul de gegevens in


Met Volgorde kunt u regelen in welke volgorde de itemgroepen tijdens het plannen in de lijst komen te staan. 

Actief geeft aan of de itemgroep zichtbaar is tijdens het plannen. U kunt een itemgroep hiermee dus ook tijdelijk “uitschakelen” of “blokkeren. 

Publiek geeft aan of de itemgroep ook door leners mag worden gereserveerd in Mijn AuraSpace (als u deze optie heeft geactiveerd). 

Tenslotte kunt u een Icon koppelen aan de itemgroep. Elk item dat u aan de groep toevoegt krijgt dan automatisch dit icon als visueel element. Klik op Icon toekennen en selecteer het gewenste icoontje. 


Let op: als u een itemgroep wilt verwijderen, zet deze dan eerst op niet actief.