Innemen

Innemen is nog eenvoudiger dan uitlenen. U hoeft alleen maar aan te geven welk boek u inneemt. Aura ‘weet’ immers wie het heeft geleend, of het boek is gereserveerd, of het te laat is, en zo ja hoeveel boete er moet worden berekend etc.

Innemen gaat als volgt:

  1. Kies UitleenAdministratie | Uitleenbeheer | Innemen
    U ziet het Inneemscherm zoals afgebeeld in figuur 10-2.
  2. Lees de barcode op het boek met de barcodescanner
  3. Het boek is nu ingenomen. (Controleer de melding) De cursor staat weer in het veld Barcode.


Figuur10-2: Voorbeeld van het Inneemscherm.


Soms kan een ingenomen titel zijn gereserveerd voor iemand anders. Bij het innemen verschijnt dan onderstaande pop-up:Klik op de knop Klaarleggen (in de laatste Kolom) om in Aura te registreren dat de lener het boek kan komen ophalen. Controleer de melding en kies Bevestigen of Annuleren. Wacht tot de gegevens verwerkt zijn en kies Sluiten.De status van de reservering wordt dan veranderd van R (gereserveerd) naar A (apart gelegd). De lener ontvangt automatisch een mailtje waarin staat dat deze titel voor hem klaar ligt in de mediatheek. In ‘Mijn AuraSpace’ van deze lener staat nu ook dat deze titel voor hem klaarligt. De tekst van het mailtje dat wordt gestuurd kunt u zelf opstellen (zie ‘Mailtekst opstellen’).
Als de lener de Aura Library app gebruikt ontvangt hij een pushbericht dat het boek voor hem is apart gelegd (mits hij de optie Pushberichten ontvangen heeft aangevinkt in de Aura Library app (onder Instellingen)).

Zie ‘Reserveren’ voor meer uitleg over de status van een reservering (R of A).