Groeperen

Met de functie groeperen kunt u de inhoud van de keuzelijst groeperen op een van de kolommen. Bijvoorbeeld het Uitleenbestand groeperen op Klas:

  • Klik op het kolomhoofd van de kolom Klas en sleep deze naar de balk erboven en laat het daar los
  • Aura sorteert de tabel op Klas en groepeert records van dezelfde klas in één regel. 
  • Klik op een van de + tekens om de regel ‘uit te klappen’
    Aura laat nu de records zien die bij deze Klas horen 
  • Soms kan het handig zijn om de groepering nog verder door te voeren: sleep dan gewoon nog een kolom naar de bovenste balk.
  • Door de kolom klas weer terug te slepen naar zijn oorspronkelijke plek, wordt de groepering ongedaan gemaakt.

Door de tabel te groeperen wordt deze overzichtelijker en kunt u de gegevens makkelijker raadplegen. 

Figuur 3-4: Keuzelijst Uitleningen met Groepering op Klas.