Maak filter

Met de filter optie kunt u geavanceerde filters op de keuzelijst maken. Over het algemeen zal het voldoende zijn om de keuzelijst te sorteren (eventueel met subsorteringen) en filters op een of meer velden (zie hier boven).

  • Klik op de knop Filter
  • Aura laat een pop-up zien, waarmee u het filter kunt definiëren.
  • Klik eerst op het icoontje.
    U ziet onderstaand scherm.

Figuur 3-5: Het ‘Maak filter’ scherm.

  • Klik op Naam en kies het veld waarop u wilt filteren, bijvoorbeeld Uitleendatum.
  • Klik op Is gelijk aan en kies de voorwaarde waaraan uw filter moet voldoen, bijvoorbeeld is groter of gelijk aan.
  • Klik op <Leeg>en vul het criterium in waaraan uw filter moet voldoen, bijvoorbeeld 6-4-2011.
  • Herhaal de laatste vier stappen en maak het tweede filter (Materiaal is gelijk aan Boek) zoals in onderstaande figuur.
  • Klik op de knop OK.

In de keuzelijst van Uitleningen worden nu alleen de records getoond die voldoen aan uw filter.

Figuur 3-5: Het ‘Maak filter’ scherm, na invullen van twee criteria.