Bestandsinformatie

Een overzicht van het aantal records in de verschillende bestanden. U kunt zo bijvoorbeeld in één keer zien hoeveel titels en exemplaren er in de catalogus staan of hoeveel verschillende Categorieën in gebruik zijn. Voor een correcte weergave van de aantallen dient u de bestanden eerst op te schonen (zie ‘Bestanden opschonen’).


Dit overzicht kunt u ook raadplegen wanneer u de melding krijgt dat uw licentie niet meer toereikend is voor het aantal aanwezige exemplaren in uw catalogus.


Zie ‘Keuzelijsten’ voor een toelichting op het afdrukken van bovenstaande overzichten.