Itemgroepen, items of tijdsvakken verwijderen

Itemgroepen, items of tijdsvakken kunnen alleen verwijderd worden als het vakje in de kolom "Actief" uitgevinkt is 


  1. Kies Beheer | Itemgroepen, items of tijdsvakken
  2. Selecteer het te verwijderen item
  3. Kies Wijzig, vink het vakje achter Actief uit en kies Opslaan
  4. Kies Verwijder