Wat moet ik nog betalen?

In het scherm Openstaand bedrag zie je of er nog boete of kosten zijn die je moet betalen:
Boete te late items: in het blok Wat heb ik geleend? kun je zien welke boeken te laat zijn. Over deze boeken moet je boete betalen als je ze inlevert of verlengt. Als je de boeken vandaag inlevert of verlengt is dit de boete die je moet betalen. Let op: de boete over deze boeken wordt elke dag dat je ze niet inlevert of verlengt hoger!


Openstaande boete: dit is boete van boeken die je al eerder hebt ingeleverd (of verlengd). Deze boeken waren te laat en de boete daarover heb je nog niet (volledig) betaald.

Dus: als je een boek verlengt dat al te laat is dan wordt je boete over de te late items lager en je openstaande boete wordt hoger. Het totale boetebedrag blijft natuurlijk gelijk.


Kosten: de mediatheek kan kosten berekenen voor het versturen van herinneringsbrieven (rappelbrieven) of voor bijvoorbeeld het gebruik van de printer of kopieermachine.