Online verlengen


  1. Kijk welk boek je wilt verlengen
  2. Klik rechts op de knop Verlengen
    De nieuwe Retourdatum wordt dan automatisch berekend.


Als een verlenging niet is toegestaan (bijvoorbeeld omdat de titel is gereserveerd door  iemand anders of omdat je al heel vaak hebt verlengd) dan volgt hiervan een melding. 


De mediathecaris kan hebben ingesteld dat je niet zelf online mag verlengen als je al te laat bent of als je op de attentielijst staat. Ga dan naar de mediathecaris om het boek te verlengen.