Wachtwoord wijzigen

Het wachtwoord kan worden gewijzigd via de optie Systeemonderhoud | Accountbeheer | Accounts Aura Online Beheer. Deze optie is echter vaak alleen maar toegankelijk voor de beheerder van de mediatheek en niet voor andere medewerkers. Deze medewerkers kunnen dan niet zelf hun eigen wachtwoord wijzigen. Daarvoor is er een nieuwe nieuwe menu-optie toegevoegd, waar uitsluitend het eigen wachtwoord kan worden gewijzigd: Systeemonderhoud | Accountbeheer | Wachtwoord wijzigen.