Beheer paginatoegang

In Aura Online kunt u per gebruiker vastleggen tot welke pagina’s van Aura Online Beheer deze gebruiker wel/geen toegang heeft.

Aura Online kent 4 gebruikersniveaus: 

  1. Mediathecaris
  2. Assistent mediathecaris
  3. Vrijwilliger
  4. Docent

Aan elke gebruiker wordt een niveau (1-4) toegekend. Zie de vorige paragraaf ‘Accountbeheer Aura Online Beheer’.

Welke pagina’s bij welk niveau horen, bepaalt u helemaal zelf.

De niveaus zijn wel hiërarchisch. Dat betekent dat alles wat niveau 3 mag automatisch ook toegankelijk is voor niveau 1 en 2. De mediathecaris (niveau 1) heeft dus per definitie toegang tot alle pagina’s.

U hoeft niet perse alle niveaus te gebruiken. Het is ook prima als u alleen onderscheid maakt tussen gebruikers met niveau 1 en niveau 2.

U dient per pagina in te stellen welk gebruikersniveau deze pagina heeft:


  1. Kies Systeemonderhoud | Accountbeheer | Beheer paginatoegang
  2. Kies een pagina (deze staan op dezelfde volgorde als dat ze in de menu’s voorkomen)
  3. Klik op de knop Wijzig
  4. Kies het gewenste niveau
  5. Klik op de knop Opslaan


In bovenstaand voorbeeld hebben gebruikers met niveau 2 (Assistent mediathecaris) alleen toegang tot de pagina’s met Uitlenen; Innemen; Verlengen per item; Verlengen per lener; Reserveren én Aura NBD | Biblion. Gebruikers met niveau 3 (vrijwilligers) kunnen alleen bij de de pagina’s met Uitlenen; Innemen; Verlengen per item; Verlengen per lener; Reserveren én niet bij Aura NBD | Biblion.


T p

Als u aan alle pagina’s een niveau hebt toegekend, sorteer de tabel dan op Niveau (klik op het kolomhoofdje). U ziet dan alle pagina’s van een bepaald niveau bij elkaar. Zo ziet u makkelijker of er nog ergens verkeerd niveau staat