Reserveren

Reserveren toegestaan
U kunt hier aangeven of bezoekers die zijn ingelogd wel/niet titels mogen reserveren. Deze functie heeft alleen betrekking op het ‘gewone’ reserveren en niet op de Blokreserveringen.


Alleen items reserveren die zijn uitgeleend 
Hier kunt u aangeven dat alleen documenten die zijn uitgeleend mogen worden gereserveerd. Documenten die niet zijn uitgeleend, kunnen dan niet worden gereserveerd. Deze functie heeft alleen betrekking op het ‘gewone’ reserveren en niet op de Blokreserveringen. En geldt vooralsnog voor alle exemplaren op alle vestigingen. Ook exemplaren die status Apart gelegd (gereserveerd) hebben worden als niet beschikbaar gezien.


Reserveren via aanvraagformulier
Reserveren kan alleen als de lener inlogt in Mijn AuraSpace. Wilt u ook mensen laten reserveren die nog niet zijn ingeschreven in uw mediatheek? Dan kunt u ze laten reserveren via een aanvraagformulier, waarop de gegevens ingevuld kunnen worden. De reservering wordt dan per e-mail (per titel) aangevraagd. 

Als u deze optie aanvinkt verschijnt er in de detailpagina van een titel een knop ‘Reserveringsaanvraag’. Als op deze knop geklikt wordt verschijnt er een invulscherm waarin naam, adresgegevens leenperiode en e-mailadres ingevuld kan worden. Deze gegevens gaan naar de mediatheek en een kopie gaat naar de aanvrager.

De opties Leenperiode vragen en Koerierdienst vragen hebben betrekking op de invulling van het aanvraagformulier.

Deze optie is op verzoek van een aantal Aura klanten, met een speciale bibliotheek,  ingebouwd. Voor de meeste Aura gebruikers zal de gewone Reserveeroptie handiger zijn en hoeft deze optie dus niet te worden aangevinkt.


Let op! Reserveren via aanvraagformulier kan niet gecombineerd worden met "Mijn Aura Space". Die optie moet uitgevinkt worden om reserveren via aanvraagformulier te kunnen gebruiken.


Het is ook mogelijk om meerdere titels m.b.v. een formulier aan te vragen.

Zie hiervoor "Toon Winkelwagentje" in de volgende paragraaf "Zichtbaarheid".