Nieuwe trefwoorden toevoegen

U kunt op twee manieren nieuwe trefwoorden aan de keuzelijst toevoegen: tijdens het invoeren of wijzigen van een titelbeschrijving (zie ‘Trefwoorden’) en via trefwoordbeheer:


 1. Kies Aura Catalogus | Bestandsbeheer | Keuzelijsten
 2. Klik in de linker kolom op de knop Trefwoorden
 3. Klik op de knop Nieuw
  Er verschijnt een dialoogvenster zoals afgebeeld in figuur 5-2.
 4. Vul in het veld Trefwoord het nieuwe trefwoord in. 
  Dit kan maximaal 40 tekens lang zijn.
 5. In het veld Omschrijving kunt u eventueel een nadere toelichting bij het trefwoord geven (bijvoorbeeld een verklaring van een afkorting, of een nadere omschrijving, om het trefwoord te onderscheiden van een term met ongeveer dezelfde betekenis).
  Bovendien kunt u dit veld gebruiken voor 'Zie ook' verwijzingen. Bijvoorbeeld: Trefwoord: 'Energie' met Verklarende omschrijving: 'zie ook Kernenergie'.
 6. Kies een Status voor het trefwoord door op een van de radiobuttons te klikken. Zie hieronder voor een nadere toelichting
 7. Klik op de knop Opslaan 


Het is toegestaan om twee of meer dezelfde trefwoorden te definiëren, mits de 'Omschrijving' verschillend is. Dit opent de mogelijkheid om trefwoorden op te nemen, die op dezelfde manier geschreven worden maar een verschillende betekenis hebben, bijvoorbeeld:


Trefwoord                Verklarende omschrijving
Aura                         Software programma voor mediatheken
Aura                         Uitstraling die een mens omgeeft


Figuur 5-2: Scherm voor het invoeren/wijzigen van een trefwoord.

Zie-verwijzingen via Status van het trefwoord

G: voor Goedgekeurd trefwoord: trefwoord met een duidelijke waarde voor het trefwoordbestand, te bepalen door de trefwoordbeheerder.

N: voor Niet-gekeurd of Nieuw trefwoord: het moet nog blijken of het trefwoord voldoet als zelfstandige term of dat het moet verwijzen naar een ander trefwoord.

H: voor Hoofdtrefwoord (voorkeursterm): andere trefwoorden verwijzen naar dit trefwoord. 

V: voor Verwijzend trefwoord: dit trefwoord verwijst naar een ander, zogenaamd hoofdtrefwoord. De zie-verwijzing wordt automatisch door Aura in het veld 'Verklarende omschrijving' ingevuld. 

Bijvoorbeeld:

Trefwoord                Omschrijving        Status
Dyslexie                                        H
Woordblindheid        Zie Dyslexie                V


Verwijzende trefwoorden dienen voornamelijk om tijdens het zoeken in de catalogus snel het juiste zoek(hoofd)trefwoord te vinden. U maakt het uw bezoekers dus gemakkelijk door veel Zie-verwijzingen op te nemen.

Door nieuwe trefwoorden de status ‘N’ te geven kunt u de veelvoud en verscheidenheid aan termen in de lijst eenvoudiger controleren en beheersen.

Bij de Voorkeursinstellingen kunt u aangeven of de Status van een nieuw trefwoord automatisch op G of N moet staan  (zie ‘Voorkeursinstellingen Tabblad Algemeen’).