Mijn reviews

In Mijn Reviews zie je een overzicht van alle titels waarvoor je een review hebt geschreven. Je ziet de titel en de naam van de auteur van het boek en daaronder de datum waarop je het review hebt geschreven (of het laatst hebt bewerkt). De waardering voor het boek is aangegeven in gele sterren.

De review kun je veranderen door op de knop Bewerken te klikken.



Hoe maak ik een review?


  1. Zorg ervoor dat je bent ingelogd in Mijn AuraSpace
  2. Klik boven in het menu op de knop Zoeken
  3. Zoek de titel op waarvoor je een review wilt schrijven
  4. Open het detailscherm van deze titel 
  5. Klik onderin op de knop Schrijf Review
    Je ziet dan onderstaand scherm:

  1. Schrijf in het kader jouw review 
  2. Klik op een van de sterren om je waardering voor deze titel te geven
  3. Klik ter afsluiting op de knop Opslaan


Voor de mediathecaris
U kunt kiezen welke onderdelen van Mijn AuraSpace wel of niet beschikbaar worden gesteld aan de gebruiker van Aura Online Zoeken.

Beheer van Reviews
Iedereen die een inlogcode voor Aura Online Zoeken heeft kan een review schrijven. Tenzij u de functie Reviews heeft uitgeschakeld: kies in Aura Online Beheer voor Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen | Aura Online Zoeken
(zie Voorkeursinstelling - Aura Online Zoeken - Mijn Aura Space opties  in de helpteksten van Aura Online Beheer). 

Natuurlijk kan het gebeuren dat u als beheerder van Aura Online Zoeken bepaalde reviews uit de catalogus wilt wijzigen of zelfs verwijderen. Dit kan in de Aura Online Beheer  via de functie Aura Catalogus | Bestandsbeheer | Reviews bewerken.