Mijn AuraSoace opties


Recensies schrijven toegestaan
Hier kunt u aangeven of bezoekers, die zijn ingelogd, Recensies mogen schrijven.


Toon naam van recensent
Hier geeft u aan of de naam van degene die de recensie schrijft moet worden getoond bij de recensie.


Verlengen toegestaan
Hier kunt u aangeven of bezoekers, die zijn ingelogd, hun geleende titels online mogen verlengen.


Verlengen toegestaan als item al te laat is
Hier kunt u aangeven dat bezoekers, die zijn ingelogd, alleen online mogen verlengen als de uitleentermijn van het geleende materiaal al voorbij is (te laat dus).


Verlengen toegestaan als lener op Attentielijst staat
Hier kunt u aangeven of  leners die op de Attentielijst staan en zijn ingelogd, toch online mogen verlengen.


Aantal keren verlengen beperken tot …

In de voorkeursinstellingen kunt u aangeven hoe vaak een lener een item maximaal mag verlengen (kies Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen | Tabblad Uitleeninstellingen | Maximaal aantal keren verlengen). Deze instelling houdt rekening met verlengingen aan de balie (in Aura Online Beheer) plus verlengingen door de leners (via Mijn AuraSpace of de Aura Library app).

Wilt u aan de balie vaker kunnen verlengen dan dat de leners dat zelf kunnen via Mijn AuraSpace of de app? Vul dan hier het gewenste aantal in.

Het hier ingestelde aantal geldt uitsluitend voor de verlengingen die de lener zelf doet via Mijn AuraSpace of de app. De verlengingen die aan de balie via de beheermodule worden gedaan, worden niet meegeteld. 

Wilt u geen onderscheid maken tussen verlengen aan de balie en verlengen door de lener via Mijn AuraSpace of de app? Vink deze optie dan niet aan.