Aura Managementboek.nl

Met behulp van de functie Aura Managementboek.nl kunt u titelbeschrijvingen van Managementboek.nl downloaden, maar ook bestellen.


Om titels te kunnen downloaden uit het NBD|Biblion bestand is het noodzakelijk dat u werkt met automatische documentnummering:

 1. Kies Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen | Tabblad Algemeen
 2. Open de keuzelijst bij Laatst gebruikte documentnummer. Deze lijst is alfabetisch gesorteerd, van hoog naar laag. 
 3. Selecteer het hoogste (=laatst gebruikte) documentnummer en klik op de knop OK.
 4. Vink Automatische documentnummering aan. 
 5. Klik op Opslaan


Het toevoegen van nieuwe titels aan uw catalogus wordt met deze downloadfunctie wel heel gemakkelijk:

 1. Kies Aura Catalogus | Documentbeheer | Aura Managementboek.nl
  U ziet nu een scherm zoals in figuur 4-8.
 2. Vul het ISBN in van de titel die u wilt downloaden (u kunt ook de streepjescode scannen met de barcodescanner)
  U kunt zowel het 10- als het 13-cijferige ISBN invullen.
 3. Klik op de knop ISBN Zoeken 
  Of druk op de Enter- toets
 4. Klik op de knop Voeg toe aan Catalogus. 


Let op: omdat u de titelbeschrijvingen download vanuit een database, kan de invulling van de velden afwijken van wat u gewend bent. U kunt de inhoud aan uw eigen wensen aanpassen.


Figuur 4-8: Downloadscherm voor Aura Managementboek.nl