Zoeken

In dit scherm kun je zoeken op een of meerdere termen die voorkomen in een van de velden Trefwoord; Titel; Auteur of Vrije Tekst (samenvatting).


Zoeken op ‘string’
In dit scherm zoekt Aura automatisch op ‘string’. Dat wil zeggen dat de ingetoetste term ook een gedeelte van een woord mag zijn. Je hoeft geen speciale tekens, zoals een * of ? in te toetsen.


Als je zoekt op de term ‘Sport’ en je laat alle velden aangevinkt staan dan zoekt Aura alle documenten waarin de term ‘Sport’ voorkomt in de trefwoorden (ook als het toegekende trefwoord bijvoorbeeld ‘paardensport’ zou zijn); of als de term voorkomt in het veld titel; auteur of vrije tekst. 


Figuur 6-1: Zoeken in meerdere velden tegelijk.


Exact zoeken
Soms kan het echter nodig zijn om exact op de ingegeven zoektekst te zoeken. Klik dan het vakje Exact zoeken aan. In bovenstaand voorbeeld wordt bij exact zoeken op ‘sport’ een titel met het trefwoord ‘Paardensport’  dus niet gevonden.