Wat heb ik eerder geleend? 

In Wat heb ik eerder geleend? zie je een overzicht van alle titels die je ooit hebt geleend. 

Let op: je ziet in dit overzicht niet de titels die je nu geleend hebt (behalve de titels die je al eens een keer hebt verlengd, die zie je wel al in dit overzicht). 


Een toelichting op de tabel:

Titel                        de titel van het item dat je hebt geleend

Auteur                de auteur van het item dat je hebt geleend

Uitleendatum        de datum waarop je het item leende

Inleverdatum        de datum waarop je het item hebt ingeleverd of verlengd

Boete                de boete die je moet betalen (of inmiddels al hebt betaald) omdat je te laat was met inleveren of verlengen