Vergelijken met de Catalogus

Als u alle exemplaren van (het gedeelte van) de collectie die u wilt inventariseren heeft gescand, kunt u dit gaan vergelijken met uw catalogusbestand:


  1. Kies Inventarisatie | Vergelijken met Catalogus
  2. U ziet het scherm zoals afgebeeld in figuur 17-2


Figuur 17-2: Scherm voor het vergelijken van de ingelezen barcodes met de inhoud van de Aura Catalogus. 


  1. Kies een of meerder categorieën die u wilt controleren
  2. Kies eventueel de vestiging die u wilt controleren 
  3. Kies eventueel het type materiaal dat u wilt controleren
  4. Kies eventueel de range van sisocodes die u wilt controleren
  5. Klik op de knop Vergelijken met Catalogus


Aura gaat nu de ingelezen barcodes vergelijken met de inhoud van de Aura Catalogus. Aura houdt tevens rekening met exemplaren die zijn uitgeleend. Op het tabblad Resultaat na vergelijken  verschijnt een overzicht van de vermiste titels. Dit zijn de exemplaren die niet in de kast staan (niet zijn gescand) en die ook niet staan geregistreerd in de Aura UitleenAdministratie. Deze titels zijn dus kwijt. 

Als u een setje boeken bent vergeten in te lezen, bijvoorbeeld de uittrekselboeken achter de balie, dan kunt u deze alsnog inlezen en het ‘vergelijken’ daarna opnieuw uitvoeren. 


T p

Met behulp van de kolomkiezer kunt u bijvoorbeeld de kolom Niveau toevoegen en sorteren of filteren op een bepaald niveau binnen "Resultaat na vergelijken".


De lijst met vermiste boeken kan op verschillende manieren geëxporteerd worden. Kiest u voor "Barcodes" dan kun u een pdf printen met streepjescodes die u kunt scannen Aura Catalogus - Documentbeheer- Verwijder Exemplaar.

Op die manier kunt u de vermiste exemplaren snel uit de catalogus verwijderen door de barcodes te scannen.

Het is eventueel ook mogelijk om vermiste exemplaren eerst uit te lenen aan een fictieve lener "Vermist" zie de tip bij: Materialen verwijderen uit de Catalogus


Als u helemaal klaar bent met de controle en de lijst met vermiste titels hebt afgedrukt, kunt u het ingelezen barcodebestand leegmaken.

Zie: Barcodebestand leegmaken