Wijzigingen in update versie 8.01 t/m 8.03

TIP: Na de update


Het komt na de update soms voor dat de Aura Online Zoeken pagina niet helemaal correct wordt getoond in de browser. U ziet dan onder de carrousel een reeks cijfers in plaats van stippen.

Dit is een cache issue van de browser een kunt u eenvoudig oplossen door de browser te verversen met functietoets F5, of Shift-F5, of Ctrl-F5, of door de browsegeschiedenis te verwijderen. Dit hoeft u maar één keer te doen.


Let op: de inlognaam en het wachtwoord zijn nu beide hoofdlettergevoelig! Dus Abc is nu iets anders dan ABC. 

Nieuwe functionaliteit/verbeteringen:


Algemeen


Aura ondersteunt vanaf versie 8 Unicode, bijvoorbeeld de tekenset voor Slavische talen, maar ook andere talen zoals Hebreeuws, Arabisch, Japans etc. 


Aura gebruikt een nieuwe, stabiele en snellere database, klaar voor de toekomst.


Catalogus


Wanneer haakjes gebruikt worden in de auteursnaam (om pseudoniem aan te geven) werden deze documenten bij het zoeken niet gevonden. Dit probleem is opgelost.


Bij het downloaden van titelbeschrijvingen via Aura NBD|Biblion werden uitgevinkte genres en trefwoorden toch ingelezen. Dit is opgelost.


Bij het maken van een themalijst kan een vakje worden aangevinkt “Themanaam als koptekst gebruiken”. Daarmee wordt de themanaam automatisch als koptekst gebruikt in het rapportontwerp en hoeft het rapportontwerp niet handmatig aangepast te worden voor elke themalijst.


De Aura CollectieWijzer kan via Paginabeheer afgeschermd worden, zodat het niet mogelijk is dat een onbevoegde bestellingen kan plaatsen of dat dit per ongeluk zou gebeuren.


In de Aura CollectieWijzer kunt u nu ook zoeken in de gehele collectie (ongeveer 28.000 titels) en daarmee ook exemplaren bijbestellen van boeken die u al heeft.


Aura Uitleen Administratie 


Bij het apart/klaar zetten van gereserveerde exemplaren zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. In sommige gevallen kon bijv. je een exemplaar klaar leggen dat al apart lag.


Als een blokreservering geannuleerd werd in plaats van te verwijderen was het daarna nog niet mogelijk om het exemplaar uit te lenen. Dit is opgelost.


Inventarisatie


Bij de ingelezen barcodes wordt nu de datum vermeld, zodat gecontroleerd kan worden of het bestand van een vorige inventarisatie nog leeggemaakt moet worden.


Aura Online Zoeken


Op elke pagina is een knop “Home” en uitloggen toegevoegd zodat men kan wisselen tussen Mijn AuraSpace en Home zonder uit te loggen. De gebruiker heeft daarmee op elke pagina de mogelijkheid om uit te loggen, zodat voorkomen kan worden dat een volgende lener onder het vorige account gaat werken.


In de reserveringsmail die naar de mediatheek gaat op het moment dat een lener een titel reserveert vanuit Mijn AuraSpace of de Aura Library App, zijn meerdere samenvoegvelden beschikbaar gemaakt, zoals Genre, Niveau, Land en SISO-code, zodat men het boek makkelijker op kan zoeken in de kast.


Via de mailtekst voor de reserveringsmail kan ook de optie “Vanaf [datumvandaag]” opgenomen worden. 

               


Via bladeren in Aura Online Zoeken was reserveren soms toch mogelijk, ook al was dit uitgeschakeld bij de voorkeursinstellingen. Dit is opgelost.


Het aantal reserveringen per lener kan nu beperkt worden:

               


Aura Planning


Wanneer een nieuwe itemgroep gemaakt wordt zonder items en/of zonder tijdsvakken/blokken dan wordt automatisch doorgeschakeld naar “Items toevoegen” waarbij vermeld staat dat er ook tijdvakken toegevoegd moeten worden voor de nieuwe itemgroep


De teller bij “Snel items toevoegen” is verbeterd