Uitloggen Aura Planning

Wanneer u terug wilt naar Aura Online Beheer kunt u klikken op “Aura Planning x.x”. 

Kiest u “Uitloggen” dan logt u zowel uit voor Aura Planning als Aura Online Beheer.Switchen tussen Aura Planning en Aura Online Beheer is dus heel praktisch. 


T p 

Aura Planning en Aura Online Beheer kunnen ook naast elkaar geopend blijven op hetzelfde werkstation.

Gebruik daarvoor dan wel 2 verschillende browsers om te voorkomen dat gegevens vanuit de cache op de verkeerde site opgehaald kunnen worden of dat Aura Planning uitgelogd wordt omdat in Aura Online Beheer niet gewerkt werd. Dan wordt Aura Planning namelijk ook automatisch afgesloten.