Meer over Media (MoM) van NBD|Biblion

Toegang tot alle aanschafinformaties van boeken, boekomslagen, uittreksels, de recensies uit LiteRom, flapteksten en auteursportretten.


NBD Biblion heeft een database ontwikkeld waarin op basis van ISBN allerlei aanvullende informatie is opgeslagen zoals aanschafinformaties van boeken, boekomslagen, uittreksels, recensies uit LiteRom en auteursportretten. Het systeem kan worden uitgebreid met andere informatie. Te denken valt aan videofragmenten en geluidsfragmenten. De informatie uit Meer over Media (MoM) kunt u rechtstreeks in Aura Online vanuit het zoekresultaat oproepen. Dit is een waardevolle verrijking van uw catalogusbestand.

Het Meer over Media systeem is modulair opgezet. Dit betekent dat u kunt kiezen welk abonnement u wilt afsluiten bij NBD Biblion: 

  • aanschafinformatie
  • flapteksten
  • recensies uit LiteRom
  • uittreksels uit de UittrekselBank
  • over de auteur


De module 'aanschafinformatie' vormt de basis van MoM en moet altijd worden afgenomen bij NBD Biblion. De flapteksten zijn dan gratis.

Via NBD Biblion dient u de basismodule MoM af te nemen en voor een gering bedrag per jaar sluit u een abonnement bij Aura Software af voor de MoM plug-in voor Aura Online. Heeft u al een abonnement op LiteRom of op de UittrekselBank? Dan hoeft u voor de toegang tot deze informatie vanuit Aura Online niet extra te betalen. De informatie is rechtstreeks te benaderen via de MoM-knop in het Aura Online zoekresultaat. Informeert u bij NBD Biblion naar de mogelijkheden en de kosten als u meer wilt weten over de verschillende abonnementen. T p

De informatie voor MoM wordt opgevraagd op basis van het ISBN-nummer, waarmee titels in het NBD/Biblion opgenomen zijn. Wordt de MoM informatie niet gevonden, zoek de titel dan op in een Catalogus van een Openbare Bibliotheek en kopieer dat ISBN-nummer naar het eerste exemplaar van uw eigen catalogus.