Meer over Media (MOM)

Met deze fraaie functie kun je meer achtergrond informatie over de titel en auteur opvragen. De mediatheek moet hiervoor een extra abonnement hebben afgesloten.  

De "MoM" 0f "Meer informatie" knop heeft meerdere verschijningsvormen.

Is er geen knop Meer Informatie? 

  • Dan is er voor deze titel geen extra informatie beschikbaar of
  • De mediathecaris heeft bepaald dat deze menu-optie niet nodig is voor jullie mediatheek.


Als deze knop wel beschikbaar is dan kun je afhankelijk van welk abonnement de mediatheek heeft afgesloten de volgende aanvullende informatie opvragen:  

cover (boekomslag) 

korte beschrijving van het boek (aanschafinformatie) 

reviews 

uittreksels 

auteursinformatie 

flaptekst

enkele pagina’s full-tekst bekijken

De gegevens uit de centrale NBD|Biblion-database kun je in Aura Online vanuit het zoekresultaat oproepen.De reviews, uittreksels en auteursinformatie worden alleen zichtbaar in combinatie met een abonnement op de Literom, Jeugdliterom, Literom Wereldliteratuur, Uittrekselbank en Uittrekselbank voor de jeugd 

Vraag aan je mediathecaris welk abonnement jullie mediatheek heeft en welke gegevens wel/niet zichtbaar zijn.

Ook al heeft je mediatheek een abonnement op MoM dan zal je de MoM-knop niet bij alle titels in de catalogus tegen komen: niet alle titels uit de mediatheek staan in het MoM bestand.