Eenvoudig zoeken

In dit scherm kunt u zoeken op een of meerdere termen die voorkomen in een van de velden Trefwoord; Titel; Auteur of Vrije Tekst (samenvatting).

 

Zoeken op ‘string’
In dit scherm zoekt Aura automatisch op ‘string’. Dat wil zeggen dat de ingetoetste term ook een gedeelte van een woord mag zijn. U hoeft geen speciale tekens, zoals een * of ? in te toetsen.

 

Als u zoekt op de term ‘Sport’ en u laat alle velden aangevinkt staan dan zoekt Aura alle documenten waarin de term ‘Sport’ voorkomt in de trefwoorden (ook als het toegekende trefwoord bijvoorbeeld ‘paardensport’ zou zijn); of als de term voorkomt in het veld titel; auteur of vrije tekst.

 

Figuur 6-1: Zoeken in meerdere velden tegelijk.

Exact zoeken
Soms kan het echter nodig zijn om exact op de ingegeven zoektekst te zoeken. Klik dan het vakje Exact zoeken aan. In bovenstaand voorbeeld wordt bij exact zoeken op ‘sport’ een titel met het trefwoord ‘Paardensport’  dus niet gevonden.

Tp

Zoeken op alleen titel? Of toch maar wel alle velden?
Via de Voorkeursinstellingen (kies in Aura Online Beheer voor Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen | Tabblad Aura Online Zoeken) kunt u instellen welke zoekvelden standaard wel/niet aangevinkt moeten zijn. De gebruiker kan dit natuurlijk altijd nog naar eigen wens aanpassen