Beheer van de keuzelijst Websites

De keuzelijst van Websites geeft u de mogelijkheid om de bezoekers van uw mediatheek een aantal veel bezochte websites bij elkaar aan te bieden (een soort ‘favorietenlijst’). De bezoekers kunnen dan snel vanuit de lijst in het Aura zoekscherm doorklikken naar de gewenste Internetsite (bijvoorbeeld de plaatselijke Openbare Bibliotheek of een de site van een landelijk dagblad).


De keuzelijsten voor Webgroepen en Websites vindt u terug op de homepage van Aura Online Zoeken onder de knop Websites  (zie figuur 5-3). 

Om de websites overzichtelijk in de lijst te kunnen presenteren, kunt u ze onderverdelen in onderwerpen, zodat websites die bij elkaar horen ook bij elkaar worden getoond.

Het toevoegen aan, wijzigen en verwijderen van termen in deze keuzelijsten gaat op dezelfde wijze als bij de andere keuzelijsten (zie hierboven). Hieronder volgt een toelichting op het gebruik van de invoervelden (zie ook figuur 5-3).