Attenderingen

Hiermee kunt u nieuw materiaal, dat voldoet aan de door u ingestelde criteria, eenvoudig en snel bij uw lezers onder de aandacht brengen!

Ga naar Bestandsbeheer | Attenderingen
De beheerfunctie bestaat uit 4 onderdelen:

1. Onderwerpen

Hier kunt u attenderingsonderwerpen aanmaken, inclusief omschrijving, via de opties: Nieuw | Wijzig | Verwijder

2. Zoekcriteria

Hier definieert u door welke criteria een attendering wordt getriggerd. Bijv. een woord in de titel, een bepaalde categorie etc.
U kunt de beschikbare velden ook combineren.
3. Gebruikers

Hier kunt u gebruikers definiëren die willen worden geabonneerd op attenderingen. 

U kunt aangeven
- op welke dagen men een attenderingsbericht wil ontvangen
- en of dat per mail en/of pushbericht moet gebeuren

4. Attenderingen

Hier definieert u welke leners op welke onderwerpen worden geabonneerd.
Bovenin ziet u, als u een lener selecteert uit de lijst, rechtsonder waarop ze zijn geabonneerd.
Linksonder staat een lijst met beschikbare onderwerpen die u kunt toevoegen aan de abonnementlijst van de geselecteerde gebruiker.


Daarnaast  kunnen leners via Mijn Aura Space ook zelf Attenderingen opgeven.

Na inloggen en het klikken op Mijn Auraspace is de menuoptie “Mijn Attenderingen” zichtbaar:

De gebruiker kan hier kiezen op welke dagen hij/zij per mail en/of pushbericht geattendeerd wil worden. Ook kan de gebruiker hier aangeven over welke (vanuit Aura Online Beheer ingestelde) onderwerpen hij/zij berichten wil ontvangen.De attenderingen vinden elke nacht automatisch plaats. U krijgt hierover per e-mail bericht.