Aura Leengelden

Speciaal voor speel-o-theken is een optie ingebouwd waarmee per uitgeleend item een leenvergoeding kan worden berekend. De hoogte van de leenvergoeding is per materiaaltype en per type lener in te stellen.


Leengeldenmodule in Aura Online

Wanneer u bij elke uitlening een bepaald bedrag als leengeld wilt berekenen kunt u in Aura Online Beheer per klas en per materiaal prijscodes koppelen.

Houdt u hier rekening mee bij de indeling van de keuzelijst Materialen en van de klassen.

Instellingen voor het leengeld bevinden zich onder Aura Uitleen Administratie | LeengeldMet de optie “Leengeld per prijscode” kunt u Prijscodes koppelen aan klassen en/of per materiaal:U kunt prijscodes voor alle klassen opslaan of via Nieuw cq Wijzig een prijscode aan een bepaalde klas koppelen. 


Als  u de leengeldenmodule gebruikt moet u boete-berekening uitzetten.

De voorkeursinstellingen hiervoor kunt u vinden via Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen | Tabblad “Boete afhandelen”. Leent u een boek uit dan zal eventueel leengeld in rood worden weergegeven.


Vervolgens klikt u op de knop “Leengeld opslaan”.

In de pop-up kunt u de betaalwijze aangeven, een bon printen en de Transactie opslaan. 

U moet na het uitlenen van alle boeken of andere materialen van een bepaalde lener de knop “Leengeld opslaan” gebruiken. Ook wanneer er niet betaald wordt! Wordt het leengeld niet direct betaald, dan vinkt u de optie “Niet betaald” aan, waarna het leengeld de volgende keer onder de lenersgegevens verschijnt in de vorm van “Nog te betalen leengeld”.Wilt u controleren of het leengeld goed verwerkt is? Dan kunt u de cursor achter het lenerspasnummer zetten en een Enter gegeven. 

Daarmee worden de gegevens ververst.


De transactiebon verschijnt als pdf en kan worden geprint of gemaild:Met de optie “Leengelden” kunt u een overzicht opvragen:Wordt het leengeld niet of slechts gedeeltelijk betaald, dan wordt dit de volgende keer dat de lener geselecteerd wordt getoond en kan het leengeld alsnog worden geïnd.Via Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen | Uitleeninstellingen kunt u aangeven dat over de te laat ingeleverde periode leengeld moet worden berekend:Wordt een item ingenomen dat te laat is, dan zal automatisch het leengeld worden berekend over de betreffende extra leenperiode(s).  Daarbij wordt uitgegaan van de uitleentermijn. Als het boek te laat is wordt dit beschouwd als een nieuwe uitlening, en daarvan worden de extra leengeldperiodes berekend. Dat betekent dat als het boek 55 dagen te laat is, en de uitleentermijn is 21 dagen, er 55/21 = 3 extra leenperiodes worden berekend(wordt naar boven afgerond).

In het verlengscherm kunt u een handig trucje gebruiken waardoor u de lenerspas niet opnieuw hoeft te scannen: door een L (hoofd- of kleine letter) in te tikken geeft u aan dat het lenerspasnummer van de laatste lener opnieuw gebruikt moet worden. Na het geven van een Enter verschijnen de gegevens automatisch op het scherm.

Wordt er per item verlengd, dan wordt er opnieuw leengeld berekend, vanaf de retourdatum.

Let op: controleer zelf onderaan het scherm de melding: Dit item is verlengd tot … Is het item namelijk meerdere leengeldperioden te laat, dan moet u net zo lang verlengen tot de retourdatum overeenkomt met de huidige datum. Vervolgens kunt u de berekende leengelden verwerken.Wordt er per lener verlengd, gebruik dan altijd de optie “Verleng dit item” in de kolom “Actie” voor de te verlengen titel.

Er verschijnt dan eerst een pop-up waarmee u de verlenging kunt bevestigen of annuleren. Na bevestigen kunt u direct op leengeld betalen klikken. U kunt de cursor ook eerst achter het lenerspasnummer zetten en een Enter geven; daarna verschijnt het nog te betalen leengeld eerst nog op het scherm. Verder kunt u een overzicht opvragen van gekoppelde prijscodes en een transactiebon ontwerpen.

Voor het ontwerpen van een transactiebon kunt u de helpteksten over het ontwerpen van rappelbrieven raadplegen. Dat gaat op een vergelijkbare manier.

https://www.aura.nl/auraonlinehelp/index.html?n=RappelbrievenOntwerpen.html

Mocht u problemen hebben met het werken met de rapportgenerator, dan kunt u eventuele wensen mailen, dan passen wij het rapportontwerp voor u aan.