Aura Software B.V. privacyverklaring

Aura Software B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij verwerkt (persoons)gegevens uitsluitend in opdracht van haar relaties.

Aura Software B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aura.nl

Aura Software B.V. is deelnemer aan het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, zoals gepubliceerd op www.privacyconvenant.nl. Tegelijk met het Convenant is een model verwerkersovereenkomst gepubliceerd die Aura Software B.V. ook gebruikt in de afspraken met de klanten.

Aura Software B.V. gebruikt analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aura Software BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. 

Naast de informatie die wordt opgeslagen in Aura Online en waarvoor een volgens de AVG-richtlijnen opgestelde verwerkersovereenkomst bestaat, verwerkt Aura Software B.V. uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Aura Software B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Aura Software BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aura Software B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aura.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

Naast de in deze privacyverklaring opgenomen zaken zijn er in de verwerkersovereenkomst met klanten en de Algemene voorwaarden en SLA onderdelen die handelen over beveiliging van gegevens en privacy. 

Contactgegevens:

Aura Software B.V.

Postadres:
Postbus 2108
3800 CC Amersfoort

Bezoekadres:
Hofstede De Wiltenburg - Provincialeweg 116
3981 AT Bunnik

Telefoon: (030) 60 64 095 
E-mail: info@aura.nl
Internet: https://www.aura.nl

mr. drs. Shyreen Panday is de Functionaris Gegevensbescherming van Aura Software B.V. zij is te bereiken via FG@aura.nl